Ànim de lucre

De WikiLingua.net

Es denomina ànim de lucre, en Dret, a la intenció d'una persona d'incrementar el seu patrimoni mitjançant un acte jurídic legal o il·legal.

L'ànim de lucre té importància en moltes esferes del dret, ressaltant l'esfera del dret de contractes i la del dret penal.

[editar] Dret de contractes

L'ànim de lucre, en tots els contractes onerosos és la causa, element fonamental del contracte, que motiva, almenys a una de les parts, a contractar (normalment, la qual rep el preu).

[editar] Dret penal

L'ànim de lucre és un element necessari de molts delictes, principalment aquells delictes contra la propietat.

L'existència d'aquest ànim de lucre serveix per a indicar l'exigència d'una intencionalidad a fer l'acte il·lícit amb la fi egoista d'enriquir el seu patrimoni a costa del de la seva víctima

[editar] Vegi's també