Àrea metropolitana d'Alacant-Elx

De WikiLingua.net

Situación del área metropolitana de Alicante-Elche dentro de la provincia de Alicante.
Situació de l'àrea metropolitana d'Alacant-Elx dintre de la província d'Alacant.

L'àrea metropolitana d'Alacant -Elx explica amb 760.431 habitants (2007), sent la vuitena àrea metropolitana d'Espanya per població.[1] Es tracta del conjunt de les àrees urbanes d'Alacant (446.994) i Elx-Crevillente (313.437).[2]

Taula de continguts

[editar] Classificacions

[editar] Projecte AUDES5

Segons el projecte AUDES5 l'àrea metropolitana d'Alacant -Elx està formada per 16 municipis.[3] És un àrea metropolitana bipolar, amb dos nuclis: Alacant i Elx, similar a altres àrees com les d'Astúries. Alacant és el centre d'una conurbación de 446.994 habitants que està formada per la capital i els municipis de Campello, San Vicente, San Juan, Mutxamel, Agost, Busot i Aigües de Busot. La conurbación d'Elx explica amb 313.437 habitants i la resta de la població de l'àrea metropolitana es troba o de forma diseminada en el Camp d'Elx o en municipis més allunyats: Crevillente, Santa Pola, Albatera, San Fulgencio, Catral, Granja de Rocamora i San Isidro.

Dades de població en 2007
Municipi Població Superfície Km² Densitat H/Km²
Subárea d'Alacant
Alacant 322.673 201,67 1.600,00
San Vicente del Raspeig 49.341 40,67 1.213,20
Campello 25.055 55,70 449,82
San Juan d'Alacant 20.997 9,56 2.196,34
Mutxamel 20.364 47,52 428,54
Agost 4.766 66,66 71,50
Busot 2.847 33,90 83,98
Aigües de Busot 951 18,53 51,32
Total subárea Alacant 446.994 474,21 942,6
Subárea d'Elx
Elx 222.422 325,79 682,72
Santa Pola 29.221 58,31 501,13
Crevillente 28.172 104,34 270,00
Albatera 11.102 61,5 180,4
San Fulgencio 10.583 19,8 535,8
Catral 8.105 20,0 405,0
Granja de Rocamora 2.271 7,2 316,7
San Isidro 1.561 11,7 133,5
Total subárea Elx 313.437 608,64 515,0
Total àrea Alacant-Elx 760.431 1.082,85 702,6

[editar] PATEMAE

El Pla d'Acció Territorial de l'Entorn Metropolità d'Alacant i Elx o PATEMAE defineix un àrea comuna focalizada en els municipis d'Alacant i Elx que abastaria les localitats d'Agost , Aigües de Busot, Alacant, Busot, Crevillente, Elx, Campello, Xixona, Mutxamel, San Juan d'Alacant, San Vicente del Raspeig i Santa Pola. Al contrari que el projecte AUDES5, el PATEMAE no inclou a cap municipi de la Vega Baixa com pertanyent a l'àrea metropolitana, però inclou a canvi a Xixona.

Dades de població en 2007
Municipi Població Superfície Km² Densitat h/km²
Subárea d'Alacant
Alacant 322.673 201,67 1.600,00
San Vicente del Raspeig 49.341 40,67 1.213,20
Campello 25.055 55,70 449,82
San Juan d'Alacant 20.997 9,56 2.196,34
Mutxamel 20.364 47,52 428,54
Xixona 7.553 163,49 46,20
Agost 4.766 66,66 71,50
Busot 2.847 33,90 83,98
Aigües de Busot 951 18,53 51,32
Total subárea Alacant 454.547 637,7 712,8
Subárea d'Elx
Elx 222.422 325,79 682,72
Santa Pola 29.221 58,31 501,13
Crevillente 28.172 104,34 270,00
Total subárea Elx 279.815 488,4 572,9
Total àrea Alacant-Elx 734.362 1.126,1 652,1
Evolució de la població
2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1996 1991 1981
734.362 724.662 710.448 687.634 675.528 628.625 607.995 599.632 568.248 511.939

[editar] Referències

  1. Conurbaciones en 2006 segons el projecte AUDES5
  2. Dades d'àrees urbanes en 2006 segons el projecte AUDES5
  3. Municipis que formen les àrees urbanes i metropolitanes

[editar] Enllaços externs

En altres idiomes