Arquitectura eclèctica

De WikiLingua.net

El llamado Chalé Solans, Zaragoza
L'anomenat Xalet Solans, Saragossa

L'arquitectura eclèctica, pren les seves arrels en l'arquitectura historicista. Si l'arquitectura historicista es dedicava més a imitar els corrents de l'antiguitat (com la grecorromana) i a incorporar-los característiques d'altres cultures, l'arquitectura eclèctica es dedica principalment a la combinació de corrents arquitectònics. Així, la seva característica principal és la de combinar dues o més estils arquitectònics en una nova estructura, que al seu torn, resulti alguna cosa nou, amb característiques dels corrents que pren, però amb altres noves.