Baby boom

De WikiLingua.net

Baby boom és una expressió anglesa sorgida després de la Segona Guerra Mundial per a definir el període de temps amb un extraordinari nombre de naixements que es va donar entre 1946 i 1964.

A Espanya es designa així al període de major natalitat que ha tingut aquest país, entre 1957 i 1977, i que va incrementar notablement la seva població. Aquest procés va tenir una mitjana de deu anys de retard respecte al mateix fenomen en la resta d'Europa Occidental i Estats Units. A França aquest període va de 1947 a 1963.

Per extensió es denomina generació baby boom o baby boomers als individus nascuts durant aquests anys.