Bernat Dechepare

De WikiLingua.net

Bernat Dechepare , Bernardum Dechepare en llatí, Bernard Detchepare segons l'actual ortografia francesa o Bernat/Beñat Etxepare segons l'actual ortografia basca, (Sarrasquette, c. 1480 - ?), és l'autor del primer llibre conegut de la literatura escrita en euskera. La seva única obra, impresa en Burdeos en 1545, es titula Linguae Vasconum Primitiae.

Dechepare era rector de l'església de Saint-Michel-li-Vieux, en la localitat d'Eyheralarre, propera a San Juan Peu de Port. El seu lloc de naixement no es coneix amb seguretat, encara que es remenen els noms de la mateixa Eyheralarre i el d'un altre poble proper, Sarrasquette. Va viure una època difícil del regne de Navarra, amb enfrontaments entre la casa d'Albret i Carlos I d'Espanya. D'un poema autobiográfico inclòs en el llibre de Dechepare sembla deduir-se que va ser partidari de Carlos I, pel que va ser empresonat per Juan II d'Albret.

[editar] Linguae Vasconum Primitiae

Linguae Vasconum Primitiae ("Primícies de la llengua dels vascones") és una recopilació de quinze composicions en vers, precedides d'un prólogo en prosa.Va ser impresa en Burdeos en l'any 1545. Està escrit utilitzant el dialecte bajonavarro de l'euskera . De les composicions, dues són de tema religiós, deu de tema amorós, un poema autobiográfico i dos poemes d'alabanza a la llengua basca. En el poema autobiográfico, l'autor relata la seva presó en una presó de Bearn per una falsa acusació de traïció.

Dechepare és innovador en l'elecció de temes, doncs mai abans s'havia utilitzat en la lírica popular basca una temàtica similar, referent a això, el navarrès és innovador. Al confeccionar la seva obra, Etxepare empra la tècnica del bertsolarismo,[1] ja que desconeix la métrica utilitzada en la poesia culta. És per això pel que es considera un poeta popular, doncs va escriure per a ell, tal com indica la utilització dels metres i melodies del bertsolarismo, probablement amb la intenció que anessin llegits o cantats.

El tema de l'amor és tractat amb innocència, però amb frescor, és per això que l'hi considera a meitat de camí entre les Cantigas d'Alfonso X i el Llibre de bon amor de Juan Ruiz, l'Arcipreste d'Hita.[2] Doncs l'autor es troba allunyat de la lírica cortesana ideal del medievo europeu, tracta el tema de les relacions amoroses amb total naturalitat, sense rastre algun de platonismo.

Durant una època l'obra d'aquest autor va ser criticada per les següents raons:

  • La frescor i naturalitat amb les quals tracta els temes amorosos es van tornar inacceptables després del Concilio de Trento.
  • Els metres, mesures i rimas populars triades per Dechepare tenien errors per a la nova poesia renacentista, errors que Oihenart criticaria amb duresa.

A diferència de Leizarraga, aquest autor no es va preocupar de buscar un euskera unificat, doncs el seu objectiu era a donar a conèixer l'euskera no que tots els bascos ho entenguessin. A causa d'això, va escriure en l'únic dialecte que va conèixer, el bajonavarro de l'est. En general, l'ortografia de Dechepare és bastant irregular, a causa de que està basada en l'oralidad. De totes maneres, atès que el seu llibre va ser el primer publicat en euskera, mancava de models escrits que poder seguir.

Cal comentar que no sé pot entendre l'obra de Bernart com la d'un autor en solitari, va anar fruit d'un context, doncs; tal com Oihenart va escriure en 1665 en L´art poétique basque en aquella època existien altres dos poetes, l'escriptor de pastorals Joan Etxegarai i Arnaut Assoleixes, de les obres dels quals cap ens ha arribat fins a avui dia, doncs és probable que anessin publicades després d'Etxepare (la qual cosa explicaria la inexistencia de referències a aquests autors i que digui en els seus versos:"Si fins a ara vas estar sense ser impresa, des d'avui circularáspor tot el món".) o que no es publiquessin, tal com va ocórrer amb el manuscrit de Lazarraga. Etxepare va estar en la carcel de Bearne per una acusacion falsa dels seus enemics davant el rei.

[editar] Notes i referències

  1. 2. Euskera eta literatura (Batxillergoa), pàgina 19-20: "...Etxeparek aukeratutako bide bertsolaritzako bide herrikoiak neurri eta errimetan akatsak zeuzkan...Bertsolaritzaren moldeak erabili izanagatik Oihenartek kritika zorrotza egin zion.."
  2. 2. Euskera eta literatura (Batxillergoa), pàgina 19: "...gaztelaniazko literaturan Alfontso X.llaurin Cantigas izeneko obraratik hasita, Juan Ruiz Hitako artzapezaren El llibre de Bon Amor arteko obrak art amntzeman daitekeen naturaltasun bertsuaz..."

[editar] Enllaços externs