Wikiproyecto:Ciències del Mar

De WikiLingua.net

Ciències del Mar
Inici: 24 d'Abril del 2006
Objectiu: Crear, millorar, categorizar i donar-los format concorde a wikipedia als articles relacionats a les diverses branques de les Ciències del Mar
Participants:

Aquest Wikiproyecto té com finalitat crear, millorar, categorizar i donar-los format concorde a wikipedia als articles relacionats a les diverses branques de les ciències del mar. Es pretén convertir la Wikipedia en espanyol en la pàgina de referència quant a articles relacionats amb ciències del mar tant en quantitat com en qualitat. Dintre d'aquest projecte es cobreixen temes com: biologia marina, oceanografía, limnología, Invertebrados marins, ictiología, acuariofilia, acuicultura, ecología, cetáceos... entre uns altres

Taula de continguts

[editar] Objectius

Per a complir amb aquest wikiproyecto, respecte als articles, cal:

  • Augmentar el seu nombre
  • Millorar-los i ampliar-los
  • Posar-los referències quan ingressis nova informació i sigui necessari
  • Classificar-los
  • Buscar o crear imatges per als quals no tenen o necessiten alguna imatge específica.
  • Afegir-los enllacis a altres idiomes quan no es trobin.
  • Posar-los enllacis a temes relacionats en internet

[editar] Tasques

Ajuda a realitzar les tasques aquí sol·licitades (pots agregar articles per a millorar-los més tarda).

[editar] Ampliar

[editar] Articles sol·licitats

Si necessites algun article dintre de la categoria de les ciències del mar, agrega-ho a la llista.

[editar] Categorizar

[editar] ‎Wikificar

[editar] Necessiten imatges

[editar] Adopta un tema!

[editar] Usuaris

En altres idiomes