Wikiproyecto:Correcció ortogràfica

De WikiLingua.net

Aquest Wikiproyecto busca millorar l'ortografia dels wikiarticulos.

Manera de treball: Cada setmana els usuaris de Wikipedia votaran per a triar 2 articles que necessitin una correción ortogràfica. Els 2 articles amb més votacions seran els triats. Es rotan les lletres amb que comencen els articles. S'exclouen les pàgines d'usuari.

Cada usuari pot votar només una vegada. D'una altra forma la votació serà anul┬Ělada. No poden votar usuaris amb menys d'una setmana de registrat, tampoc els no registrats.

[editar] 1ra Setmana: Per a la primera setmana no s'especifica lletra.

Des de Dilluns 20 a Diumenge 26 d'Agost.

Articles proposats:

[editar] 2dóna Setmana: Només articulos amb les lletres A i S.

Des de Dilluns 27 a Diumenge 2 de Setembre.

Articles proposats:[editar] Resultats

Amb 1 vot, l'article triat és Numeración Maya.