Cotopaxi

De WikiLingua.net

Cotopaxi és un topónimo equatorià que en llengua local significa "coll de la lluna". S'aplica a: