Wikiproyecto:Divulgación

De WikiLingua.net

Divulgación
Inici: 31 de maig de 2008
Objectiu: Que els articles de ciència siguin accessibles i entendibles pels no especialistes en el tema.
Participants:

--Ener6 (escriure missatge) 04:53 31 may 2008 (UTC)

--Parlem Homo logos 01:44 13 jun 2008 (UTC)

Taula de continguts

[editar] Antecedents

Al moment de la creació d'aquest wikiproyecto, molts dels articles que tracten sobre ciència no estan redactats de tal forma que puguin ser entesos (àdhuc sigui mitjanament) per una persona que no és especialista en aquest tema. Addicionalment, bastants d'aquests articles tenen una redacció extremadament tècnica, fent que algú que llegeix (i no sigui especialista) no només no entengui bé el tema, sinó que no entengui res absolutament, i per tant, la utilitat de llegir l'article sigui nul·la.

El nom del wikiproyecto deriva de" divulgación científica".

[editar] Objectiu

L'objectiu final és assolir que tots i cadascun dels articles de ciència en wikipedia siguin accessibles i perfectament entendibles pels no especialistes en el tema, sense que perdin per això la seva informació tècnica especialitzada.

El treball que aquí es coordina es divideix bàsicament en dos punts:

  1. Buscar i marcar amb una plantilla els articles de ciència en els quals l'explicació no és suficient perquè sigui entesa per algú que no és especialista en el tema.
  2. Modificar els articles així marcats, ampliant-los de la manera necessària per a agregar-los accessibilitat i assolir que siguin comprensibles, almenys en el seu concepte principal, per qualsevol persona que no sigui especialista en el tema. Això l'hi ha de fer, per supòsit, sense llevar absolutament ni un només detall tècnic que existeixi en l'article, perquè es tracta d'informació valuosa que interessa als especialistes.

Aquest wikiproyecto coordinarà el treball sobre articles ja existents i no es coordina aquí la creació d'articles o ampliació d'esbossos, atès que és millor que aquestes tasques siguin coordinades en els wikiproyectos del tema corresponent.

[editar] Plantilles usades

Quan es detecti un article sobre ciència que ha de ser coordinat per aquest wikiproyecto, cal marcar la pàgina de discussió amb una de les següents plantilles:

  • Si l'article pot ser entès bastant bé per un no-especialista, però seria desitjable augmentar petits detalls explicatius (com per exemple imatges) col·locar la plantilla {{WP Divulgación|3}} (indicant tercera prioritat).
  • Si l'article pot ser poc entès per un no-especialista, col·locar la plantilla {{WP Divulgación|2}} (indicant segona prioritat).
  • Si l'article no pot ser entès gairebé en gens per un no-especialista, col·locar la plantilla {{WP Divulgación|1}} (indicant primera prioritat).
En aquest cas, també ha de ser col·locada en l'article (no en la pàgina de discussió, sinó en el mateix article, i a l'inici) la següent plantilla: {{WP Divulgación prioritat}}

En cadascun dels tres casos es pot augmentar un altre paràmetre amb l'explicació, si és aplicable. Exemple: {{WP Divulgación|3|vindria bé una imatge de tal cosa en tal secció}} O també l'hi pot fer en la mateixa discussió de l'article.

Cadascuna de les tres opcions de la plantilla {{WP Divulgación}} agrega una de les següents categories (respectivament):

També, en cas de ser necessari, es pot utilitzar la plantilla {{WP Divulgación marca|comentari}}. Aquesta plantilla la hi ha de col·locar en un lloc de l'article, a manera de marca, indicant que aquest lloc o secció ha de ser millorat (el comentari és opcional). En l'article aquesta plantilla no agregarà cap text ni una altra marca, pel que al llegir-ho no es notarà la seva presència. No obstant això, pot ser d'utilitat al moment d'ampliar l'article, en el cas del qual serà necessari buscar aquesta plantilla al moment d'editar.

Tant la plantilla {{WP Divulgación prioritat}} com {{WP Divulgación marca}} agreguen a l'article a la categoria Categoria:Wikiproyecto:Divulgación marca (categoria oculta)

-0-

L'userbox per a col·locar en la pàgina dels participants està encara per fer, igual que el logo de la plantilla i del propi wikiproyecto...

[editar] Llista d'articles marcats

En les següents categories es pot consultar la llista completa d'articles marcats.

Totes les anteriors són categories ocultes.

[editar] Característiques dels articles que han de ser marcats amb les plantilles

Per fer

[editar] Un bon article de ciència

Per fer