Efecte Joule

De WikiLingua.net

Si en un conductor circula corrent elèctric, part de l'energia cinética dels electrons es transforma en calor a causa dels xocs que sofreixen amb els àtoms del material conductor pel qual circulen, elevant la temperatura del mateix. Aquest efecte és conegut com "Efecte Joule" en honor al seu descubridor el físic britànic James Prescott Joule, que ho va estudiar en la dècada de 1860.

Taula de continguts

[editar] Causes del fenomen

Imagen:celda unitaria.png

Els sòlids tenen generalment una estructura cristalina, ocupant els àtoms o molècules els vértices de les cel·les unitàries, i de vegades també el centre de la cel·la o de les seves cares. Quan el cristall és sotmès a una diferència de potencial, els electrons són impulsats pel camp elèctric a través del sòlid havent d'en el seu recorregut travessar la intrincada xarxa d'àtoms que ho forma. En el seu camí, els electrons xoquen amb aquests àtoms perdent part de la seva energia cinética, que és cedida en forma de calor.

Aquest efecte va ser definit de la següent manera: "La quantitat d'energia calorífica produïda per un corrent elèctric, depèn directament del quadrat de la intensitat del corrent, del temps que aquesta circula pel conductor i de la resistència que oposa el mateix al pas del corrent". Matemáticamente s'expressa com.2\cdot R\cdot t \," src="../../../../math/e/f/6/ef6f67fe7b4b5c0d03906d8e581f827c.png" /\>