Ens públic empresarial

De WikiLingua.net

Un ens públic empresarial és una part de l'administració pública espanyola que té una gestió independent de manera que ni tots els seus ingressos procedeixen dels pressupostos de l'Estat ni els seus ingressos es dipositen directament en el tresor públic. Un Ens Públic empresarial és una organització d'aquest tipus que realitza activitats empresarials com una empresa, sigui la seva activitat de tipus comercial, industrial o de prestació de serveis.

A Espanya la legislació que regula l'administració dels organismes oficials i de les organitzacions privades és molt diferent i els organismes de l'administració pública tenen moltes dificultats per a actuar en el mercat com ho fan les organitzacions o empreses privades.

Per a evitar aquestes dificultats i permetre la intervenció de l'Estat en determinats sectors de l'activitat econòmica o bé per a donar un caràcter comercial a un organisme creat inicialment com servei públic, existeixen els 'Ens Públics'.

Com ens públics podem citar a Radiotelevisión Espanyola o a AENA