ER

De WikiLingua.net

ER pot ser:

  • el codi ISO d'Eritrea ;
  • l'abreviatura d'Entre Rius, una província argentina;
  • l'abreviatura d'energia renovable;
  • l'abreviatura de malaltia rara
  • la sèrie televisiva ER;
  • els diagramas entitat-relació;
  • l'element químic erbio, el símbol del qual és Er;