Escola de Sara

De WikiLingua.net

El segle XVII va ser una etapa d'espiritualitat, i la cultura estava molt vinculada a ella. Els sacerdots de la zona la difonien en la llengua que millor entenia el poble: l'euskera. Per això, el segle XVII és un període de florecimiento de la cultura basca. És en aquest segle quan sorgeix la coneguda com Escola de Sara. En realitat, no es tractava de cap entitat o escola, sinó un grup de; ens referim a ella com un grup d'escriptors bascos units per uns trets estilísticos comuns i que per tant funden un corrent homogeni dintre de la literatura en llengua basca. En aquest segle també es troben autors com Oihenart i Juan de Pastissos.

Els membres de l'Escola de Sara procedien del triangle format per les localitats de Sare (Sara), San Juan de Llum (Donibane Lohizune) i Ciboure (Ziburu), en el Labort històric. Entre els seus membres cap destacar als sacerdots Axular i Etxeberri Ziburukoa, encara que també es van donar cita autors com Materre, Klaberia, Hirigoyti o Guillentena. Els escriptors de l'escola de Sara tenien certs trets comuns:

  • En la seva majoria eren eclesiàstics que escrivien llibres religiosos.
  • Tots tenien una àmplia formació humanística.
  • Usaven un euskera popular, sense els latinismos de Leizarraga.
  • Formaven un grup i se censuraven uns a uns altres.
  • Van conrear especialment la poesia
En altres idiomes