Estat de naturalesa

De WikiLingua.net

L'estat de naturalesa és un concepte filosòfic que parla sobre una sort de forma original de les qualitats del ser humà, i així mateix afirma que aquest està regit per una llei cridada Llei Natural que té per norma a la raó.

Sobre aquest concepte hi ha moltes postures i versions que s'han donat en la història del pensament des dels mateixos grecs fins a l'actualitat. Per a posseir major concepció d'aquest concepte s'han de seguir autors com Aristòtil, Hobbes, Locke, Montesquieu i Rousseau (entre uns altres).

[editar] Vegi's també