Festa nacional

De WikiLingua.net

Festa Nacional és la data de major significació que una nació simbólicamente adopta i per mitjà de la qual promou la unitat de tots els seus ciutadans.

Algunes recorden dates de tal transcendència que a més de ser d'importants per a les nacions en qüestió ho són també per a la Humanitat sencera (per exemple, el 14 de juliol, festa nacional francesa, en què es recorda la Revolució francesa, amb l'acte simbòlic que va significar la Pren de la Bastilla en 1789; o el 12 d'octubre, festa nacional espanyola en què es recorda el descobriment d'Amèrica en 1492). Per a molts països la festa nacional és el seu respectiu Dia de la Independència.

[editar] Festes nacionals per països