França Oriental

De WikiLingua.net

Las triple división del Imperio Franco por el Tratado de Verdun en el 843, estando Francia Oriental a la derecha.
Les triple divisió de l'Imperi Franco pel Tractat de Verdun en el 843, estant França Oriental a la dreta.

La França Oriental (també coneguda com França Orientalis o Regne dels Francs de l'Est) va ser un dels regnes en els quals es va dividir l'Imperi Carolingio i que s'estenia per la major part dels territoris de l'imperi a l'est del riu Rin, convertint-se unes dècades més tard en el Sacro Imperi Romà Germánico. La part occidental de l'Imperi Carolingio va passar a denominar-se França Occidental, estant en l'origen de l'actual França. La part central, la Lotaringia, els primers dirigents de la qual també van heretar el títol d'emperador, s'estenia des de Flandes a través de Burgundia fins al nord d'Itàlia, però va existir com regne independent només per un breu període de temps, sent absorbit gairebé totalment pels altres dos regnes.

El Tratado de Verdún y el área de expansión de estos nuevos reinos
El tratado de Verdún y la división del Imperio. En verde socuro los estados papales.
El tractat de Verdún i la divisió de l'Imperi. En verd socuro els estats papals.