Homeotermo

De WikiLingua.net

Els éssers vius homeotermos són aquells que mantenen la seva temperatura corporal constant sense importar la del medi ambient, ja que tenen mecanismes per a produir calor en ambients freds o per a cedir calor en ambients càlids. Aquests mecanismes estan situats en l'hipotálamo, la pell, l'aparell respiratori, etc.

Tradicionalment, als éssers homeotermos se'ls denomina de sang calenta.

Són éssers homeotermos les aus i els mamífers.

El terme homeotermo es contrapone al terme poiquilotermo.

Vegi's també: Termorregulación


En altres idiomes