Imperi Egipci

De WikiLingua.net

Antic Egipte
Dinasties i faraons
Període predinástico
Període protodinástico
Període arcaico: - II
Imperi Antic: III IV V VI
I PI: VII VIII IX X XI
Imperi Mig: XI XII
II PI: XIII XIV XV XVI XVII
Imperi Nou: XVIII XIX XX
III PI: XXI XXII XXIII XXIV XXV
Període tardà: XXVI XXVII
XXVIII XXIX XXX XXXI
Període Helenístico:
Macedónico . Ptolemaico
Període Romà


L'Imperi Egipci és la denominació tradicional de l'entitat política controlada pels faraons, entre els anys 3100 i 31 a. C.

L'Imperi Egipci ho componen diverses dinasties de faraons, generalment successives en el temps, que van governar, diverses vegades al llarg de tres mil·lennis, el territori de la vall del Nil situat entre el mar Mediterrani (delta del Nil) i la "primera cataracta" (Asuán), dominant o exercint gran influència en les regions circundantes, tals com els territoris del Sinaí, Canaán i Síria al nordeste, els oasis de Líbia a l'oest, i Kush (Nubia) al sud.

  • Per a obtenir més informació, consulti's les categories i entrades del quadre adjunt: