Inhibición

De WikiLingua.net

Es fa referència a la inhibición de conductes dintre del constructo denominat funció executiva referint-se a la condició d'interrupció d'alguna resposta o seqüència de conductes que anteriorment han estat automatizadas o apreses per a resoldre alguna tasca o acció.

La conducta o acció inhibida haurà de romandre suspesa davant algun estímul nou per a permetre que una altra sèrie de respostes o accions s'executin. Un exemple d'això és la incapacitat d'alguns pacients de passar per una porta sense intentar obrir-la.

També pot demorar-se aquesta seqüència d'accions de manera temporal, en l'espera d'un moment posterior més adient per a posar-se en pràctica.