Javier Estrada (botànic)

De WikiLingua.net

Javier Estrada Sánchez (* 1961- ), és un botànic espanyol

És editor de la publicació Plantula del "Centro Jardí Botànic" de la Universitat dels Caminis[1]

[editar] Abreviatura

L'abreviatura J.Estrada s'empra per a indicar a Javier Estrada (botànic) com autoritat en la descripció i classificació científica dels vegetals. (Veure llistat de spp. assignades per aquest autor en IPNI

[editar] Referències