Llicència pública general reduïda de GNU

De WikiLingua.net

Logo de GNU
Logo de GNU

La Llicència Pública General Reduïda de GNU, o més coneguda pel seu nom en engonals GNU Lesser General Public License (abans GNU Library General Public License o Llicència Pública General per a Biblioteques de GNU), o simplement per la seva acrónimo de l'anglès GNU LGPL és una llicència de programari creada per la Free Programari Foundation. Els contractes de llicència de la major part del programari estan dissenyats per a jugar amb la seva llibertat de compartir i modificar dit programari. En contrast, la" GNU General Public License" pretén garantir la seva llibertat de compartir i modificar el programari "lliure", això és per a assegurar que el programari és lliure per a tots els seus usuaris. Aquesta llicència pública general s'aplica a la majoria del programari de la "FSF" o "Free Programari Foundation" (Fundació per al Programari Lliure) i a qualsevol altre programa de programari els autors del qual així ho estableixen. Alguns altres programes de programari de la Free Programari Foundation estan coberts per la "LGPL Lesser General Public License" (Llicència pública general reduïda), la qual pot aplicar als seus programes també.

Aquesta llicència s'aplica a qualsevol programa o treball que contingui una nota posada pel propietari dels drets del treball establint que el seu treball pot ser distribuït sota els termes d'aquesta "GPL General Public License". El "Programa", utilitzat en el subsecuente, es refereix a qualsevol programa o treball original, i el "treball basat en el Programa" significa ja sigui el Programa o qualsevol treball derivat del mateix sota la llei de drets d'autor: és a dir, un treball que contingui el Programa o alguna porció d'ell, ja sigui íntegra o amb modificacions o traduccions a altres idiomes.

Altres activitats que no siguin còpia, distribució o modificació si estan cobertes en aquesta llicència i estan fora del seu abast. L'acte d'executar el programa no està restringit, i la sortida d'informació del programa està coberta només si el seu contingut constitueix un treball basat en el Programa (és independent de si va ser resultat d'executar el programa). Si això és cert o no depèn de la funció del programa.

El projecte OpenOffice.org de Sun Microsystems empra la LGPL.

[editar] Diferències amb la GPL

La principal diferència entre la GPL i la LGPL és que l'última pot enllaçar-se contra (en el cas d'una llibreria 'ser utilitzada per') un programa no-GPL, que pot ser programari lliure o programari no lliure [1].

Aquests programes no-GPL o no-LGPL es poden distribuir sota qualsevol condició triada si no es tracten de treballs derivats (derivative work). Si es tracta d'un treball derivat llavors els terminos han de permetre modificació per part de l'usuari per a ús propi i la utilització de tècniques d'Enginyeria inversa per a desenvolupar dites modificacions. Definir quan un treball que usa un programa LGPL és un treball derivat o no, és un assumpte legal (veure el text de la LGPL). Un ejecutable independent que enllaça dinámicamente a una llibreria s'accepta pel general com un treball que no és derivat de la llibreria. Seria considerat com un treball que utilitza la llibreria i s'aplicaria el paràgraf 5 de la LGPL.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that usis the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

De la traducció no oficial a l'espanyol:

Un programa que no conté derivat de cap porció de la Llibreria, però està dissenyat per a treballar amb la Llibreria al ser compilado o enllaçat amb ella, es denomina un "treball que usa la Llibreria". Dit treball, per separat, no és un treball derivat de la Llibreria, i per tant cau fora de l'àmbit d'aquesta Llicència.

Essencialment hauria de ser possible per al programari ser enllaçat amb una nova versió del programa cobert per la LGPL. El mètode utilitzat comunmente per a assolir això és utilitzar un mecanisme apropiat de llibreries dinàmiques o compartides (shared library). En forma alternativa, està permès enllaçar estáticamente una llibreria LGPL (veure statically linked library) si es proveeixen el codi font del programa o es brinda el codi objecte per a enllaçar contra la llibreria LGPL.

Una característica de la LGPL és que es pot convertir qualsevol codi LGPL en codi GPL (secció 3 de la llicència). Aquesta característica és útil per a reutilización directa de codi LGPL en codi GPL de llibreries i aplicacions, o si es volgués crear una versió del codi que no pugui utilitzar-se en programari privativo.

[editar] Vegi's també

[editar] Enllaços externs