Lipasa

De WikiLingua.net

La lipasa és una enzima ubicua que s'usa en l'organisme per a disgregar els greixos dels aliments de manera que es puguin absorbir. La seva funció principal és catalizar la hidrólisis de triacilglicerol a glicerol. Les lipasas es troben en gran varietat d'éssers vius.

Aquesta enzima en humans es troba en la llet materna i, segons estudis bioquímics, és idèntica a l'enzima colesterol esterasa (o lipasa pancreática no específica), pel que se suposa que l'origen és pancreático i arriba a les glándulas mamàries a través de la circulació sanguínia. La funció principal d'aquesta lipasa gástrica és ajudar a l'absorció de greixos.

Cal destacar que la producció de suc gástrico està controlada per dos mecanismes:

  • nerviós (sensacions visuals, gustativas, etc),
  • hormonal, a través de l'hormona Gastrina.

En microorganismes les lipasas es troben presents per a la digestió de greixos, la reconstitución de l'organisme i el metabolismo lipoprotéico. Les cèl·lules vegetals les produeixen per a fabricar reserves d'energia.

Les aplicacions que tenen les lipasas en la indústria actual són múltiples i van des de la fabricació de detergente, la indústria de la llet i els formatges, fleques per a mejoramiento de sabors, indústria de begudes, producció de productes químics d'interès per mitjà d'enllacis éster, polimerización i fins i tot es fan investigacions per a la producció de biodiésel.