Partit Progressista

De WikiLingua.net

El Partit Progressista era una formació política espanyola del segle XIX. Va sorgir en 1834 com oposició liberal extremista al règim de la regente María Cristina de Borbó i va ser disgregándose paulatinament després de l'inici de la Restauració a Espanya en 1874.

Aquesta divisió entre exaltats, veinteañistas o progressistes i moderats, doceañistas, moderats o conservadors va a caracteritzar el panorama ideològic del segle XIX i XX a Espanya. Els progressistes van a ser partidaris de la Milicia Nacional, el jurat popular, la sobirania nacional, l'ampliació del sufragi censitario i el laïcisme. Per la seva banda, els moderats s'oposen a això i són partidaris de la sobirania compartida, les bones relacions amb l'Església i un requisit censitario més estricte per al sufragi.

En la defensa de la monarquia d'Isabel II representaven el suport i sostingues del regnat en la mesura que van servir a la Corona enfront del pretendent Carlos María Isidro de Borbó i en suport de la filla de Fernando VII. La seva situació es va veure sempre compromesa entre la contención del carlismo i un suport a la Reina que no va oferir fruits per la resistència de la mateixa i, sobretot, de la seva mare, María Cristina de Borbó als canvis que oferia el liberalisme.

En altres idiomes