Wikipedia:Polítiques d'edició i pàgines de discussió

De WikiLingua.net

Atallo:
WP:PDD
  • Un no ha de simplement eliminar material útil — sempre que sigui en realitat útil. Si hi ha un problema amb algun material, un hauria d'editar-ho de manera que s'acabi amb el problema, o, en alguns casos especials, alguns de nosaltres decidim moure el contingut temporalment a l'espai de noms Discussió:, d'on amb posterior atenció pot esborrar-se.
  • Tot comentari hauria de ser col·locat en la pàgina de Discussió: de l'article. Generalment, si un comentari requereix una resposta, tant el comentari com la resposta haurien de col·locar-se en la pàgina de Discussió. Volem reservar les pàgines principals per a contingut enciclopédico, no per a debat.
  • El propòsit de les pàgines de discussió és millorar les pàgines en les quals es troben afegides. La majoria de wikipedistas pel general s'oposen a l'ús de pàgines de Discussió per al simple debat casual sobre el tema principal. Molts fòrums existeixen en la xarxa per a aquest propòsit; Wikipedia no està orientat a convertir-se en un altre d'ells.
  • Per favor faci els seus comentaris educats i útils. Molts col·laboradors de Wikipedia no necessiten aquesta regla; són educats per naturalesa la majoria de les vegades. Vegi's Wikipedia:Etiqueta.

Enllacis relacionats