Procés

De WikiLingua.net

Un procés (del llatí processus) és un conjunt d'activitats o esdeveniments que es realitzen o succeeixen (alternativa o simultaneamente) amb una determinada fi. Aquest terme té significats diferents segons la branca de la ciència o la tècnica en què s'utilitzi.