Revelació

De WikiLingua.net

Revelació és alguna cosa revelat, és a dir alguna cosa dit, generalment per part d'una divinidad o ser sobrenatural, sobre una altra cosa de la qual no es tenia coneixement previ, i que es considera veritat pels quals participen d'aquesta revelació, constituint part central de la seva vivència religiosa. Existeixen moltes religions revelades, monoteístas o politeístas, basades en llibres sagrats o en mites transmesos oralmente.

Pot referir-se a:

Com extensió de l'ús del concepte, s'aplica a qualsevol novetat impactant, en el camp del coneixement, de la informació o fins i tot al surgimiento d'una nova personalitat, per exemple:

No convé confondre amb dos termes de nom similar però sense relació significativa: