Senyal analògic

De WikiLingua.net

Ejemplo de señal analógica.
Exemple de senyal analògic.

Un senyal analògic és aquella funció matemàtica contínua en la qual és variable la seva amplitud i període (representant una dada d'informació) en funció del temps. Algunes magnituds físiques comúnmente portadores d'un senyal d'aquest tipus són elèctriques com la intensitat, la tensió i la potència, però també poden ser hidràuliques com la pressió, tèrmiques com la temperatura, mecàniques, etc. La magnitud també pot ser qualsevol objecte medible com els beneficis o pèrdues d'un negoci.

[editar] Desavantatges en termes electrònics

Els senyals de qualsevol circuit o comunicació electrònica són susceptibles de ser modificades de forma no desitjada de diverses maneres mitjançant el soroll, el que ocorre sempre en major o menor mesura.

El gran desavantatge respecte als senyals digitals, és que en els senyals analògics, qualsevol variació en la informació és de difícil recuperació, i aquesta pèrdua afecta en gran mesura al correcte funcionament i rendiment del dispositiu analògic.

[editar] Vegi's també