Tractat de pau israelo-egipci

De WikiLingua.net

El Tractat de Pau entre Israel i Egipte es va signar a Washington el 26 de març de 1979, marcant el terme de trenta anys d'hostilitat i cinc guerres. Aquest tractat va ser precedit per la visita del president egipci Anwar Sadat a Jerusalem en 1977, convidat pel llavors Primer Ministre israelià Menajem Beguin i de la signatura dels Acords de pau de Camp David, sota l'afavoreixo de l'ex president nord-americà Jimmy Carter.

La pau entre Israel i Egipte constava de diversos elements principals, a saber: el terme de l'estat de guerra i els actes o amenaces de beligerancia, hostilitat o violència; l'establiment de relacions diplomàtiques, econòmiques i culturals; l'eliminació dels obstacles per al comerç i la llibertat de moviment; i la retirada d'Israel de la península del Sinaí, que es va produir en 1982.

Egipte va ser el primer país àrab a segellar una pau duradora amb Israel, el que va ser interpretat dintre de cercles radicals com una «traïció». Així, després de la signatura del tractat, Egipte va ser boicoteado per altres estats àrabs i la seu central de la Lliga Àrab va ser transferida del Cairo a Tunis. En 1980 va ser reinstalada en El Cairo i els països àrabs van normalitzar les relacions amb Egipte.

El 6 d'octubre de 1981, Saddat va ser assassinat durant un desfili militar per militars radicals contraris, entre altres coses, a l'establiment de la pau amb Israel.

Actualment ambdós països tenen normalitzades les seves relacions diplómaticas, s'han establert ambaixades i consulats i regularment tenen lloc trobades entre alts funcionaris israelians i egipcis.

[editar] Vegi's també