Vitascopio

De WikiLingua.net

El vitascopio és un aparell ideat per l'inventor Thomas Alva Edison que, en principi, va tenir del nom de fantascopio.

Permetia passar la pel┬Ělícula sense intermitencias i projectar-la sobre una pantalla. Va ser presentat en la Fira del Cotó d'Atlanta (1896). Edison va comprar la palesa i va presentar aquest producte com creació pròpia amb el nom de vitascopio, emprant-ho per a la projecció de bandes kinetoscópicas.