Wikipedia:Wikiproyectos

De WikiLingua.net

Wikiproyectos   Procediments   Directori  Atallo:
WP:PR
Un Wikiproyecto és una col·lecció de recursos dedicats al maneig de certa informació concerniente a un àrea de coneixement particular dintre de Wikipedia, l'ús del qual implica una millora o ampliació del contingut i funcionalitat de la mateixa. També representa l'esforç d'un conjunt de wikieditores: els participants de cada Wikiproyecto, que fan ús de tals pàgines per a col·laborar amb el treball general que es realitza per a optimitzar aquesta enciclopèdia lliure.

Un Wikiproyecto no és un lloc per a escriure articles enciclopédicos, sinó un recurs per a ajudar a coordinar i organitzar l'escriptura d'articles. Les pàgines de discussió de cada Wikiproyecto poden utilitzar-se com punt de reunió per aquells interessats en un projecte particular. Els Wikiproyectos poden també tenir un Portal associat que exposi el seu treball en Wikipedia.

Actualment hi ha 278 wikiproyectos en marxa, així que abans de crear un nou consulta el directori dels ja existents. Si la teva idea pogués encaixar en un d'ells, és preferible que ho comentis en ell abans de crear un nou pel teu compte.